A2 brandclassificatie

Bij WRFGENT werden testen uitgevoerd op de brandweerstand. Zwavelbeton kan gekwalificeerd worden onder brandklasse A2. Hieruit besluit men dat het materiaalgedrag nauwelijks bijdraagt tot de brand. Het is praktisch onbrandbaar, maar smelt wel aan de oppervlakte. De achterliggende granulaten laten verder indringen van hete drukpunten niet verder toe. Hieronder ziet u de impact van een verhit (respectievelijk 280°C, 405 °C en 625°C) metalen voorwerp van 1kg wat op een zwavelbetonnen element werd geplaatst.

  •  Onderzoekscentrum: SGS Intron (NL)
  • Getest volgens: SQD (volgens Nederlands Bouwstoffen Besluit)