Trwałość w środowisku substancji agresywnych chemicznie (pH 0-12)

W zakresie trwałości kompozyt  Thio Material charakteryzuje się wyjątkową odpornością na środowisko substancji agresywnych chemicznie. Badane próbki poddane były długotrwałemu zanurzeniu w środowisku substancji agresywnych chemicznie zgodnie z międzynarodową normą ISO 10545-1. Badanie wykazało, że kompozyt  Thio Material wykazuje dobrą odporność na działanie substancji  kwasowych oraz zasadowych (patrz rys. poniżej). W przypadku działania substancji o pH pomiędzy 0 oraz 12 nie odnotowano żadnej zmiany w masie.

  • Badania przeprowadzone zgodnie z normą: ISO 10545-1 (odporność chemiczna); badania o  zwiększonej  intensywności  (EE – Enhanced Experimentation)