approved

2018-12: NIEUWE PRODUCTIESITE VERGUND

Begin december 2018 verleende de Waalse overheid ons op de site te Baudour een omgevingsvergunning voor de productie van zwavelbetonproducten. Er werd een vergunning verleend voor de aanmaak van producten uit zwavelbeton. Dankzij zijn unieke ligging heeft de site te Baudour troeven voor de aanvoer van primaire grondstoffen uit de nabije regio. Bovendien biedt de ligging aan het kanaal Nimy-Blaton de mogelijkheid om de afgewerkte producten per schip in Noord-Frankrijk en de Benelux te vervoeren.