Toepassingsgebied tot 65° C

Het zwavelbeton werd beproefd op zowel druk- en treksterkte, de dynamische E-modulus en kruip (1 jaar), binnen een temperatuursrange van 20 – 80°C, om zo de  prestaties na te gaan bij gebruik in warme omgevingstemperaturen, contact met vloeistoffen op hoge temperaturen enz. De resultaten tonen aan dat bij herhaaldelijke temperatuurschommelingen de mechanische karakteristieken pas beginnen af te nemen boven de 70°C. Het toepassingsgebied dient dus beperkt te worden tot 65°C. Binnen deze temperatuursrange presteert het zwavelebeton gelijkwaardig of beter dan klassiek cementbeton.  Incidentele hogere temperaturen zijn toegelaten indien ze van korte en voorbijgaande aard zijn.

  • Onderzoekscentrum: SGS Intron (NL)
  • Getest volgens: NEN-EN 12390-3, NEN-EN 12390-6, NEN-EN 1992-1-1