Bestand tegen zuren tot pH 0

Ter controle op de weerstand tegen biogene zwavelzuuraantasting (BZA) werd het Thio Material gecontroleerd volgens de TAP test  (UGent – Labo Magnel – Prof. Dr. Ir. N. De Belie). Hierbij worden schijven 6 weken lang continu rondgedraaid in een bad met een agressief medium zoals bijvoorbeeld melkzuur. Op regelmatige basis wordt het proefstuk geborsteld waardoor een mechanische belasting wordt gesimuleerd en gereageerd materiaal wordt verwijderd om opnieuw onaangetast materiaal bloot te stellen aan het agressieve milieu. Hierdoor krijgt men een beeld van een versnelde aantasting. Deze TAP testen zijn een referentie met betrekking tot het testen van cement op hun weerstand tegen BZA. Thio Material elementen werden getest op volgende zuren: melkzuur, azijnzuur en tot slot zwavelzuur. Bij geen enkele blootgestelde schijf werd aantasting vastgesteld.

  • Onderzoekscentrum: Labo Magnel (BE –  UGent)
  • Getest volgens: TAP testen Prof. Dr. Ir. Nele De Belie