Mechanische karakteristieken evenwaardig aan beton

Door gemodificeerd zwavel te combineren met zand, grind en vulstof worden gelijkwaardige materiaaleigenschappen bekomen als bij cementbeton.

  • Onderzoekscentrum: SGS Intron (NL)
  • Getest volgens o.a.: NEN-EN 12390-3,  NEN-EN 12390-6, NEN-EN 1992-1-1,