Bestand tegen trillingen

In het proefcenter van SNCF werden dynamische proeven uitgevoerd waarbij het proefstuk uit zwavelbeton werd getest bij wisselende belasting tussen 10 en 126 kN, bij 5 Hz en dit voor 3.106 Er werden geen verminderde mechanische karakteristieken vastgesteld na het doorlopen van deze test.

  • Onderzoekscentrum: SNCF Centre d’expertise et d’Essais PSIGT.LVE.T4 de Saint-Ouen (Fr)
  • Getest volgens: EN 13230-1/2; EN 13481-2; CT IGEV 003 E