Odporność na zasady (do pH 12)

Zgodnie z badaniami odporności na działanie substancji żrących, dyski kompozytowe wykonane w technologii Shell Thiocrete zostały poddane testom odporności na działanie zasad  podczas testów TAP. Badania zostały przeprowadzone z zastosowaniem następujących środków: wodorotlenek sodu (NaOH; pH 12) oraz węglan sodu (Na2CO3; soda pH 12). Korozja w materiale kompozytowym w technologii Shell Thiocrete nie wystąpiła.

  • Badania przeprowadzone zgodnie z: wymaganiami odnośnie testów TAP