zuren

Kwasoodporność (do pH 0)

Odporność technologii Shell Thiocrete na biogeniczną korozję siarczanową została sprawdzona, zgodnie z badaniem TAP, na Uniwersytcie w Gandawie – Laboratorium Magnel – Prof. Dr Ir. N. De Belie. W trakcie próby część badanego dysku pozostaje zanurzona i jest obracana w Lees meer

Basen

Odporność na zasady (do pH 12)

Zgodnie z badaniami odporności na działanie substancji żrących, dyski kompozytowe wykonane w technologii Shell Thiocrete zostały poddane testom odporności na działanie zasad  podczas testów TAP. Badania zostały przeprowadzone z zastosowaniem następujących środków: wodorotlenek sodu (NaOH; pH 12) oraz węglan sodu Lees meer

Odporność na siarczany

Beton cementowy może zostać dotknięty działaniem wód ściekowych lub wód gruntowych zawierających siarczany. To względnie łagodne oddziaływanie dokonuje się dość wolno. Siarczany wchodzą w reakcję z komponentami (C3A) kamienia cementowego, co powoduje powstawanie brył. W konsekwencji dochodzi do zwiększenia objętości, Lees meer

Odporność na ścieranie

Płynąca woda może zawierać materiały trące (piasek, kamienie, itd.), może ona mocno obciążyć powierzchnie ścian zastosowanego produktu. Odporność na ścieranie może być zmierzona przy wykorzystaniu metod badawczych stosowanych w Darmstadt. Zgodnie z wymiarami określonymi w normie DIN EN 295 część Lees meer

Wodoszczelność w odniesieniu do ciśnienia 1 bara

Ze względu na swoją gęstą strukturę oraz hydrofobiczne właściwości kompozyt Thio Material jest quasi nieprzepuszczalny. Stąd materiał ten charakteryzuje się bardzo niską zdolnością do pochłaniania wody, która mieści się pomiędzy 0,2 oraz 0,5%. Jest to wartość bardzo niska w porównaniu z Lees meer

Beton w 100% możliwy do przetworzenia

Ponieważ kompozyt Shell Thiocrete może być poddany przetopieniu, jest on możliwy do przetworzenia w całości na wyroby o podobnym  zastosowaniu. Rury betonowe oraz kamionkowe są, niemal zawsze, wykorzystywane ponownie tylko  jako materiał fundamentowy do budowy dróg. Ośrodek badawczy: Intern   Lees meer

Minimalna emisja gazów cieplarnianych

Proces produkcji betonu Shell Thiocrete , w ogólnym ujęciu, wymaga zużycia o wiele mniejszej ilości energii, niż proces produkcji klasycznego betonu  lub kamionkiPodczas produkcji cementu portlandzkiego klinkier wymaga nagrzania do 1450°C. Rury kamionkowe wymagają jeszcze większej ilości energii, ponieważ wymagają Lees meer