zuren

Trwałość w środowisku substancji agresywnych chemicznie (pH 0-12)

W zakresie trwałości kompozyt  Thio Material charakteryzuje się wyjątkową odpornością na środowisko substancji agresywnych chemicznie. Badane próbki poddane były długotrwałemu zanurzeniu w środowisku substancji agresywnych chemicznie zgodnie z międzynarodową normą ISO 10545-1. Badanie wykazało, że kompozyt  Thio Material wykazuje dobrą odporność na działanie Lees meer

Zastosowanie do temperatury 80°C

Kompozyt Thio Material został poddany testom wytrzymałości na ściskanie oraz wytrzymałości na rozciąganie w zakresie dynamicznego modułu Younga i pełzania. Badania przeprowadzono w zakresie temperatur od 20 do 80°C celem sprawdzenia reakcji materiału w wysokich temperaturach oraz w kontakcie z cieczami Lees meer

Wyjątkowo niska nasiąkliwość

Ze względu na swoją gęstą strukturę oraz hydrofobiczny charakter kompozyt Thio Material jest niemal nienasiąkliwy i charakteryzuje się bardzo niską przepuszczalnością wody. Nasiąkliwość  wody waha się pomiędzy 0,2% oraz 0,5%, co jest bardzo niską wartością w porównaniu z betonem cementowym, dla Lees meer

Odporność na powtarzane cykle temperatur

Seria następujących po sobie znacznych wahań temperatur może prowadzić do przyspieszonej utraty właściwości. Testy przeprowadzone w ciągu 150 jednodniowych cykli od -20°C do 60°C połączone ze względnie wysoką wilgocią potwierdzają, że kompozyt Shell Thiocrete nie wykazuje utraty właściwości. Ośrodek badawczy: Lees meer

Odporność na erozję

Podczas przeprowadzanych badań,  kompozyt  Thio Material poddano różnorakim testom. Odporność na zużywanie się została zbadana zgodnie z wymaganiami badania ścieralności metodą szerokiej tarczy (metoda Capona). Odporność na ścieranie okazuje się tożsama z odpornością betonu cementowego. Ponadto, płyty „Ekopanele”  zostały przymocowane na Lees meer

Odporność na drgania

W ośrodku badawczym SNCF (Francuskich Kolei Państwowych) przeprowadzono badanie dynamiczne, podczas którego badany był element wykonany z kompozytu Thio Material. Element został poddany badaniu z obciążeniem od 10 do 126 kN podczas 3,106 cykli. Po wykonaniu testu nie stwierdzono żadnych spadków Lees meer

Brak ługowania

Ważną cechą materiału wchodzącego w kontakt z glebą oraz wodami powierzchniowymi jest odporność na ługowanie. Przeprowadzono szeroki zakres badań celem ustalenia czy zastosowane surowce oraz dodatki, takie jak pigmenty kolorystyczne czy wypełniacze kamienne nie będą podlegać ługowaniu. Kompozyt  Thio Material został Lees meer

Klasyfikacja pod względem ognioodporności

Badania dotyczące ognioodporności kompozytu Thio Material zostały przeprowadzone w WRFGENT (Belgia). Kompozyt  Thio Material posiada właściwości odpowiadające klasie A2. Badanie wykazało, że  materiał praktycznie jest ognioodporny, chociaż jego powierzchnia ulega stopieniu. Kruszywa znajdujące się w niższych warstwach nie pozwalają na penetrację ciśnienia gorącego Lees meer