Europese Commissie ondersteunt het Thio Tubes-project!

Eind 2014 werden er vanuit de Europese Commissie subsidies toegekend aan het Thio Tubes-project en dit in het kader van het Eco-Innovation programma. In de volgende 36 maanden zal de commercialisatie van de Thio Material elementen financieel gesteund worden vanuit de EU.

Eco-Innovation referentie: ‘Thio Tubes’  – n° 630584