Uiterst lage permeabiliteit

Door zijn zeer dichte structuur en zijn hydrofoob gedrag is het Thio Material zo goed als ondoorlatend.  Het materiaal wordt dan ook gekenmerkt door een zeer lage permeabiliteit. De waterabsorptie schommelt tussen 0.2% en 0.5 %. Dit is zeer laag in vergelijking met standaard cementbeton waar deze waardes tussen de 3% en 8% liggen. Deze zeer lage absorptie beschermt het materiaal tegen het indringen van allerlei vloeistoffen en de daaruit mogelijks voortkomende aantastingsprocessen zoals bij dooi/vorst cycli. In toepassingen waar waterabsorptie niet is toegelaten komt dit materiaal dan ook zeer goed van pas (bijvoorbeeld bij contragewichten voor bovenleidingen van treinsporen). Onderstaande figuur toont het verschil met klassiek beton na een reeks dooi/vorst cycli.

  • Onderzoekscentrum: SGS Intron (NL)
  • Getest volgens: NEN EN 12350-2 : 2000 (waterabsorptie); NEN EN 1339 (dooi/vorstcycli)