Bestand tegen temperatuurschommelingen

De opeenvolging van grote temperatuurschommelingen kan leiden tot versnelde vermindering van de prestaties van materiaal. Beproevingen van 150 dagcycli tussen -20°C en 60°C  in combinatie met een hoge relatieve vochtigheidsgraad tonen aan dat ook voor deze belasting er geen vermindering in de prestaties optreedt bij Thio Material.

  • Onderzoekscentrum: SGS Intron (NL)