zuren

Bestand in chemisch agressieve omgevingen (pH 0 – 12)

Thio Material blinkt vooral uit op het gebied van duurzaamheid in zijn weerstand tegen chemisch agressieve milieus. Proefstalen werden onderworpen aan een langdurige onder-dompeling in chemisch agressieve media volgens de internationale standaard ISO 10545-1. Daaruit bleek dat Thio Material composiet goed bestand Lees meer

Toepassingsgebied tot 80°C

Thio Material werd beproefd op zowel druk- en treksterkte, de dynamische E-modulus en kruip (1 jaar), binnen een temperatuurrange van  20°C – 80°C, om zo de  prestaties na te gaan bij gebruik in warme omgevingstemperaturen, contact met vloeistoffen op hoge temperaturen Lees meer

Uiterst lage permeabiliteit

Door zijn zeer dichte structuur en zijn hydrofoob gedrag is het Thio Material zo goed als ondoorlatend.  Het materiaal wordt dan ook gekenmerkt door een zeer lage permeabiliteit. De waterabsorptie schommelt tussen 0.2% en 0.5 %. Dit is zeer laag in vergelijking Lees meer

Bestand tegen temperatuurschommelingen

De opeenvolging van grote temperatuurschommelingen kan leiden tot versnelde vermindering van de prestaties van materiaal. Beproevingen van 150 dagcycli tussen -20°C en 60°C  in combinatie met een hoge relatieve vochtigheidsgraad tonen aan dat ook voor deze belasting er geen vermindering Lees meer

Bestand tegen erosie

Hierbij werd het gedrag van Thio Material dubbel getest. De pure slijtweerstand door middel van de Capon-test toont het zelfde gedrag aan als bij beton. Daarnaast werden grote platen, Ecopanels vastgemaakt op de pier van Ijmuiden in volle branding zodat Lees meer

Bestand tegen trillingen

In het proefcenter van SNCF werden dynamische proeven uitgevoerd waarbij het proefstuk uit Thio Material werd getest bij wisselende belasting tussen 10 en 126 kN, bij 5 Hz en dit voor 3 x 106 cycli. Er werden geen verminderde mechanische Lees meer

Geen uitloging

Heel belangrijk voor een materiaal dat in contact komt met grond- en oppervlaktewater is het uitlogingsgedrag. Er is uitvoerig onderzocht of de gebruikte grondstoffen zoals vliegassen, kleurpigmenten en andere fillers uitlogen. Hierbij werd Thio Material beproefd volgens het Nederlandse bodemdecreet Lees meer

A2 brandclassificatie

Bij WRFGENT nv werden testen uitgevoerd op de brandweerstand. Thio Material kan gekwalificeerd worden onder brandklasse A2. Hieruit besluit men dat het materiaalgedrag nauwelijks bijdraagt tot de brand. Het is praktisch onbrandbaar, maar smelt wel aan de oppervlakte. De achterliggende granulaten laten Lees meer