Duurzaamheidsonderzoek opgestart

Het Thio Materials team heeft een grootschalig onderzoek opgestart waarbij de impact van alle engineeringsopties door middel van samples worden afgetoetst en dit dankzij een ruim gamma proefmethoden. Het team ontwikkelde zowel destructieve als niet-destructieve proeven om de impact op materiaal karakteristieken en duurzaamheid in de tijd te monitoren. Daarnaast beschikken we ook over versnelde proefmethoden om lange termijn effecten te simuleren.,